نکاح های نوین معاصر و مشروعیت آن ها

علی اصغر حاتمی؛ قادر شنیور

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 47-67

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1868

چکیده
  چکیده نکاح مسیار و نکاح دوستان از عقود نکاح نوینی هستند که در سال‌های اخیر مطرح شده‌اند و فقها و اندیشمندان معاصر پیرامون صحت و مشروعیت آ‌ن‌ها اختلاف نظر دارند. در نکاح مسیار زن از حق نفقه، هم‌خوابگی و سکونت مشترک با مرد صرف‌نظر می‌کند و مرد نیز ریاست چندانی بر وی ندارد. این نکاح در حال حاضر در کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس و افغانستان ...  بیشتر