مبانی فقهی ارتداد با رویکرد آزاد اندیشی

محمد صادق جمشیدی راد؛ حیدر امانی فر

دوره 7، شماره 12 ، تیر 1394، ، صفحه 97-122

http://dx.doi.org/10.22075/feqh.2017.1931

چکیده
  حکم ارتداد، یکی از فروعات مسلّم فقهی اسلام می باشد که بر اساس آن، فرد مرتد، محکوم به مجازات باشد. علاوه بر منتقدین، بسیاری از مدافعین نیز بر این باورند که حکم مذکور، بر خلاف یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه انسان، یعنی آزادی عقیده و بیان می باشد. در این راستا، کتب و مقالات بسیاری توسط اندیشمندان به رشته تحریر درآمده است که به اعتقاد ما بر ...  بیشتر

واکاوی جرم‌انگاری ارتداد

احمد فلاحی

دوره 5، شماره 9 ، آبان 1392، ، صفحه 109-136

http://dx.doi.org/10.22075/feqh.2017.1906

چکیده
  در شریعت اسلامی، تحریم و تجریم (جرم‌انگاری)، مبتنی بر مقاصد و اهدافی است که شارع در وضع آن در نظر داشته است؛ در همین راستا، توجه به فقه مقاصد و درک ضرورت وجودی احکام، ما را به فلسفه‌ آنها رهنمون می‌شود. جرم‌انگاری و مجازات ارتداد به عنوان یکی از مباحث فقه جزایی اسلام، مورد توجه موافقان و مخالفان آن قرار گرفته است. صرف‌نظر از بحث تحریم ...  بیشتر

کیفر مرتد، حکمی سیاسی

سید علی موسویان

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، ، صفحه 145-171

http://dx.doi.org/10.22075/feqh.2017.1850

چکیده
  چکیده در جهان‌بینی اسلام انسان آزاد و مختار آفریده شده است. در عین حال حکم شدید ارتداد این شبهه را ایجاد کرده که اسلام طرف‌دار تحمیل عقیده است و جلوی آزادی آن را گرفته است. این تحقیق در پی آن است که اثبات کند این حکم یک حکم سیاسی است و صرفًا برای برخورد با دشمنان اسلام است که در ستیز با اسلامند و از حقوق اجتماعی مسلمانان دفاع می‌کند ...  بیشتر