کلیدواژه‌ها = ارتداد
تعداد مقالات: 3
1. مبانی فقهی ارتداد با رویکرد آزاد اندیشی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-122

10.22075/feqh.2017.1931

محمد صادق جمشیدی راد؛ حیدر امانی فر


2. واکاوی جرم‌انگاری ارتداد

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 109-136

10.22075/feqh.2017.1906

احمد فلاحی


3. کیفر مرتد، حکمی سیاسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 145-171

10.22075/feqh.2017.1850

سید علی موسویان