کلیدواژه‌ها = قاعده نفع- مخاطره
تعداد مقالات: 1
1. ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 245-270

عباس کریمی؛ الهام صادقی راد؛ ابراهیم تقی زاده