ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ‌ای)

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 31-60

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7470.

چکیده
  از جمله مسائلی که امروزه در پرتو پیشرفت ­هاى فنّاوری خصوصاً در حوزه سایبری خود نمائى می کند، سرقت­ های مجازی است. نگارندگان در تحقیق حاضر پس از بیان ماهیّت این نوع سرقت ها، تطبیق آن بر سرقت سنّتی، ذکر بعضی از اشکالات آن به همراه پاسخ به اشکالات مقدّر و اثبات همطرازی این نوع از سرقت ­ها با نوع سنّتی خود در اجرای حدّ، به بیان اشکال ...  بیشتر