مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری اخلال در فرآیند دادرسی کیفری

علیرضا عزیزی؛ محمدعلی مهدوی ثابت

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 255-278

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7713.

چکیده
  سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می ­نماید، فلسفه جرم ­انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش­ هاست. حکومت­ ها همواره کوشیده ­اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم­ انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می ­باشد ...  بیشتر