تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط

سید احمد میرخلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ محمد نظری ندوشن

دوره 9، شماره 17 ، دی 1396، ، صفحه 257-278

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.2780

چکیده
  بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، مجازات فاعل لواط اعدام است و احصان یا عدم احصان وی تأثیری در این مجازات ندارد. برخی از فقها مانند محقّق خوئی، در مجازات فاعل لواط قائل به تفصیل شده ‎اند. به نظر ایشان، مجازات فاعل در صورت محصن بودن، قتل یا رجم است و کیفر فاعل غیر محصن - اگر عمل وی همراه با عنف و اکراه نباشد- صد تازیانه است. ماده 234 ق.م.ا. مصوب ...  بیشتر