تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و آثار ضم وکیل

محمد عابدی؛ علی ساعتچی

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 247-264

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7519.

چکیده
  ماهیت وکالت و موضوع آن اعطای نیابت است و به موجب آن، وکیل به نیابت از موکل خود اقدام می­کند. در واقع، وکیل اختیار خود را از موکل اخذ می­­کند. بنابراین، امکان عزل وکیل در هر زمان توسط موکل در وکالت ساده وجود دارد و موکل هر زمان بخواهد می­تواند، خود، موضوع وکالت را انجام دهد و یا با انجام عمل منافی وکالت، موضوع آن را منتفی کند. اصولا، ...  بیشتر