مبانی فقهی جوایز قرض الحسنه بانک ها

محمود حائری؛ ساجده اسلامی

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.2411

چکیده
  یکی از مسائلی که امروزه در حوزه‌ بانک‌ها مطرح گردیده است، ایجاد حساب‌ های قرض الحسنه توسط اشخاص با هدف کمک به نیازمندان واقعی و بدون تعلق گرفتن سودی به آنها است؛ اما بانک‌ ها برای جذب افراد بیشتر، جوایزی را درنظر گرفته ‌اند که به قید قرعه به افرادی که به افتتاح این حساب ‌ها اقدام می‌کنند، تعلّق می‌گیرد. این عامل، سبب گردیده تا برخی ...  بیشتر