قلمرو قاعده‌ «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه

علی اکبر ایزدی‌فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ اسماعیل قندور بیجارپس

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 69-92

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.2409

چکیده
   در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیّه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیّه و البته حکمیّه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیّه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد ...  بیشتر