نویسنده = عبدالکریم عبدالهی‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-93

10.22075/feqh.2017.1869

حمید سلیمانی؛ عبدالکریم عبدالهی‌نژاد