امکان‌سنجی فردی‌کردن مجازات‌ها‌ی تبعی

مهدی صبوری پور؛ روژین ابراهیمی؛ مهرنوش ایمانی

دوره 14، شماره 29 ، بهمن 1401، ، صفحه 65-90

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.20124.2387

چکیده
  براساس ماده  25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم می‌باشد؛ حال آن ‌که با عنایت به این‌که اصل فردی‌کردن مجازات ‌ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتّکا بر مبانی استواری پذیرفته شده ‌است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی‌ های جرم ‌شناختی و شخصیّتی مرتکب ...  بیشتر