نویسنده = فاطمه تاج آبادی
تعداد مقالات: 1
1. تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 289-316

سیدمحمود مجیدی؛ فاطمه تاج آبادی