اصل شفافیّت در معاملات دولتی

فخرالدین ابوئیه؛ جواد کاشانی؛ امیر هوشنگ فتحی زاده

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 37-64

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.17635.2021

چکیده
  از دیدگاه اسلام، فساد اقتصادی، انحراف از ضوابط شرعی در تمامی عرصه های اقتصادی بوده و مفهوم «مکاسب محرّمه»، معادلی دقیق و عمیق برای مفهوم فساد اقتصادی در سنّت اسلامی- شیعی می باشد. معاملات دولتی یکی از عمده روش های هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیّت ...  بیشتر