نقش عدالت و مصلحت در تحسین و تقبیح عقلی و تأثیر آن دو بر شکل گیری بنائات عقلا

حمید انصاری؛ علی اصغر افشاری

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 31-58

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.19838.2345

چکیده
  بررسی نظرات پیرامون ملاکات تحسین و تقبیح عقلی، دو ملاک عمده به دست می دهد: یکی مصلحت یا مفسده عمومی و دیگری عدل یا ظلم. از طرف دیگر، بنائات عقلایی متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی شکل می گیرند. با توجه به دو دیدگاه عمده پیرامون ملاک تحسین و تقبیح، سؤال این است که تأثیر هر یک از آن دو ملاک بر شکل گیری بنائات عقلایی چیست؟ آیا اصولیان به تأثیر ...  بیشتر

«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376

مهدیه فیض اصفهانی؛ حمید انصاری؛ علی مظهر قراملکی

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 305-330

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.11669.1171

چکیده
  کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می‌ توان در تبصره ‌2 ماده‌ 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می ‌دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه‌‌ سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به‌ عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» ...  بیشتر