نویسنده = زهرا فیض
تعداد مقالات: 2
1. ماهیّت علم قاضی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 91-112

10.22075/feqh.2017.1949

محمدرضا داداشی؛ زهرا فیض


2. کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 245-276

10.22075/feqh.2017.1936

زهرا فیض؛ حمید مسجدسرایی