چیستی نکاح دائم و تأثیر آن بر حقوق زوجین

زینب محمدزاده؛ سعید نظری توکلی

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 287-308

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.18332.2135

چکیده
  در نظام حقوقی اسلام، تأسیس نهاد خانواده با عقد نکاح صورت می ‌گیرد. شارع ضمن عقد نکاح، حقوق و تکالیفی را برای هر یک از زوجین درنظر گرفته است. از آنجا که تبیین این حقوق و تکالیف با تعریف و ماهیّت عقد نکاح ارتباط مستقیم دارد، بررسی جایگاه و چیستی این عقد از اهمیّت ویژه ‌ای برخوردار است. مشهور فقهای امامیّه به واسطه جریان حقّ حبس و وجود ...  بیشتر