کلیدواژه‌ها = ملک شخصی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 195-220

محمد صالحی مازندرانی؛ جواد سالمی