جرایم صوتی و تصویری در قلمرو عفت و اخلاق عمومی

سید ابراهیم قدسی؛ مهدی بی نیاز

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 135-176

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1865

چکیده
  چکیده جرائم مربوط به صوت و تصویر به‌ویژه در زمینه‌‌ی عفت و اخلاق عمومی، به‌عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلی‌ به تمام جوامع بوده ‌است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه، سعی در جرم شناختن این‌گونه اعمال شده ‌است. به دلیل اهمیت موضوع قبل ...  بیشتر