توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران

علی انصاری؛ سهیل ذوالفقاری

دوره 3، شماره 6 ، آبان 1391، ، صفحه 7-26

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1879

چکیده
  از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر ...  بیشتر

وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی

جمشید جعفرپور؛ سهیل ذوالفقاری

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1860

چکیده
  چکیده مقتضای ذات عقد نکاح، از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیّت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیش‌تری برخوردار است و به تبع دقّتی افزون می‌طلبد. در مسیر شناسایی جوهره‌ی این «عقد معیّن» نباید تنها بر همین جنبه تکیه کرد. چنان‌که به وضوح از بیانات الهی در مورد حقوق و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در دیدگاه شارع مقدّس و با ...  بیشتر