تحلیل انتقادی نظریّه انحصار الفاظ ایجاب در عقد نکاح

زینب محمدزاده

دوره 14، شماره 28 ، مهر 1401، ، صفحه 275-302

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23185.2842

چکیده
  مشهور فقهای امامیه بر این باورند که در عقد نکاح، معاطات جایز نیست و انعقاد این عقد، علاوه بر قصد و رضای طرفین، نیازمند صیغه ایجاب و قبول است. ایشان در صیغه قبول، بر عدم انحصار آن به الفاظ خاص اتفاق دارند و قبول را با هر لفظی که دلالت بر رضایت زوج دارد صحیح می دانند، اما صیغه ایجاب را تنها منحصر در برخی الفاظ خاص دانسته اند. در مقابل این ...  بیشتر

چیستی نکاح دائم و تأثیر آن بر حقوق زوجین

زینب محمدزاده؛ سعید نظری توکلی

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 287-308

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.18332.2135

چکیده
  در نظام حقوقی اسلام، تأسیس نهاد خانواده با عقد نکاح صورت می ‌گیرد. شارع ضمن عقد نکاح، حقوق و تکالیفی را برای هر یک از زوجین درنظر گرفته است. از آنجا که تبیین این حقوق و تکالیف با تعریف و ماهیّت عقد نکاح ارتباط مستقیم دارد، بررسی جایگاه و چیستی این عقد از اهمیّت ویژه ‌ای برخوردار است. مشهور فقهای امامیّه به واسطه جریان حقّ حبس و وجود ...  بیشتر