دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398 
3. اصل شفافیّت در معاملات دولتی

صفحه 37-64

فخرالدین ابوئیه؛ جواد کاشانی؛ امیر هوشنگ فتحی زاده


5. بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران

صفحه 95-120

غلامعباس ترکی هرچگانی؛ هوشنگ شامبیاتی؛ محسن رهامی


10. وضعیّت حقوقی «تعهّد تخییری»

صفحه 223-248

محمدمهدی عبدالله پور؛ احمد شمس؛ جمشید نور شرق


11. مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ

صفحه 249-278

حمیدرضا کلانتری؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ احمد حاجی ده آبادی