دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390 (3) 
2. تقاص

صفحه 29-47

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری


4. بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی

صفحه 67-93

حمید سلیمانی؛ عبدالکریم عبدالهی‌نژاد


5. تضامن عقدی در حقوق مدنی ایران

صفحه 93-108

سام محمدی؛ جمشید یحیی‌پور