نویسنده = صالحی، علی آقا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و نقد مبانی فقهی اندیشه تکفیر وآثار آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

10.22075/feqh.2020.19359.2284

خسرو مؤمنی؛ علی آقا صالحی؛ مجتبی جعفری؛ علیرضا صابریان