نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، محمدرضا «تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه» [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 7-36]
 • آقایی بجستانی، مریم بازپژوهی حکم شرعی کنترل جمعیّت [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 29-52]
 • آقائی بجستانی، مریم تدابیر پیشگیری از جرائم سایبری با تأکید بر اقدامات پلیسی با رویکردی فقهی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 323-358]
 • آقائی بجستانی، مریم واکاوی ابعاد جرم شناختی جرم سبز از منظر فقه امامیّه و اسناد بین الملل [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 103-130]
 • آهنگران، محمد رسول بازپژوهی حکم شرعی کنترل جمعیّت [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 29-52]
 • آهنگران، محمد رسول چالش‌های جزایی تعیین میزان دیات با تأکید بر کارشناسی ‌های پزشکی قانونی [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 251-276]

ا

 • ابراهیمی، بی بی رحیمه تحلیل انتقادی بر تعیین مصادیق «زینت» در فتاوای معاصر [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 7-28]
 • ابراهیمی، روژین امکان‌سنجی فردی‌کردن مجازات‌ها‌ی تبعی [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 65-90]
 • ابوالحسینی، علی اکبر پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 105-124]
 • ابوعطا، محمد به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 7-20]
 • ایزدی فرد، علی اکبر پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 105-124]
 • اسماعیلی فلاح، مرضیه تحدید تمکین از منظر فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 91-124]
 • افسری، سالم بررسی تطبیقی ماهیّت و حکم سرقفلی در قانون مدنی ایران و فقه اهل سنّت [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 203-226]
 • افشاری، علی اصغر نقش عدالت و مصلحت در تحسین و تقبیح عقلی و تأثیر آن دو بر شکل گیری بنائات عقلا [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 31-58]
 • الهیاری، علی تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 7-30]
 • الهی منش، محمدرضا کارآمدی ضمانت اجراها در قبال پولشویی الکترونیکی؛ بازدارندگی پیشگیرانه در رویاروئی با بازدارندگی کیفری [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 193-224]
 • ایمانی، مهرنوش امکان‌سنجی فردی‌کردن مجازات‌ها‌ی تبعی [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 65-90]
 • ایمانی راد، لیلا اعتبار سنجی سوگند در حدود و تعزیرات [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 147-172]
 • امیدی فرد، عبدالله ترتب ارش بر زوال موقت منافع اعضا [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 125-146]
 • انصاری، حمید نقش عدالت و مصلحت در تحسین و تقبیح عقلی و تأثیر آن دو بر شکل گیری بنائات عقلا [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 31-58]

ب

 • باقری، احمد تأسیس قاعده فقهی حمایت از زنان بزهکار [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 53-78]
 • باقری، احمد اعتبار سنجی سوگند در حدود و تعزیرات [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 147-172]
 • بیرانوندی، نعمت اله بـزه دیـدگان قـاچاق دارو [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 37-64]
 • بیگدلی آذری، ندا تحلیل گونه شناسی پاسخ دهی واکنشی به بزه در فضای مجازی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 21-54]
 • بهمن پوری، عبدالله نگاهی فقهی به حقّ عینی برندگان جوایز بانکی ناشی از قرعه کشی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 79-104]
 • بهنیافر، احمدرضا تأمّلی در مبانی حقّ بر محیط زیست در اسلام [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 315-344]

پ

 • پاکزاد، بتول کارآمدی ضمانت اجراها در قبال پولشویی الکترونیکی؛ بازدارندگی پیشگیرانه در رویاروئی با بازدارندگی کیفری [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 193-224]
 • پاکزاد، بتول تحلیل گونه شناسی پاسخ دهی واکنشی به بزه در فضای مجازی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 21-54]
 • پاکزاد، بتول رویارویی با بزهکاری مهاجران در سیاست کیفری ایران «داشته‌ها و بایسته‌ها» [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 277-314]
 • پورصدقی، رضا ترتب ارش بر زوال موقت منافع اعضا [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 125-146]
 • پورقصاب امیری، علی تأمّلی در مبانی حقّ بر محیط زیست در اسلام [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 315-344]

ت

 • تجری موذنی، زهرا پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 105-124]

ج

 • جعفری، مجتبی تأملّی در باب ادلة اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 55-74]
 • جعفری فشارکی، محمد مطالعه تطبیقی انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 225-254]
 • جعفری ندوشن، علی اکبر امکان سنجی فقهی فروش کالای متعلّق به طرف معامله در ماده 88 کنوانسیون بیع بین المللی کالا [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 195-224]
 • جلالی، علیرضا امکان ‌سنجی رجوع به آراء عمومی در تقنین جرم و مجازات در اسلام و نظام‌ های حقوقی ایران و ایتالیا [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 59-92]
 • جمالی، جعفر بررسی فقهی و حقوقی تعارض منافع در بانک ‌های غیر دولتی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 359-386]
 • جهان شیر، مجید تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 125-170]
 • جوادی، سید معین حکم حبس موقت مدیون مدعی اعسار از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 131-156]

چ

 • چیت سازیان، مرتضی قاعده «تعزیر کلّ أحدٍ بحسبه»؛ اعتبارسنجی و مصداق ‌شناسی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 171-194]

ح

 • حاجیان فروشانی، زهره بازنگری در ادلّه‌ فقهیِ وجوب تقدّم جان خود بر جان دیگری و کارکرد تربیتی آن [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 93-120]
 • حاجی عزیزی، بیژن مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میت [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 121-144]
 • حسنی، محمدحسن سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سیاسی و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی آمریکا [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 275-304]
 • حسنی، محمدحسن تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 125-170]
 • حسین نژاد، سید مجتبی تأمّلی در شرطیّت «هتک حرز» در سرقت حدّی (نقد ماده 268 ق.م.ا.) [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 345-372]
 • حقیقت پور، حسین امکان سنجی فقهی فروش کالای متعلّق به طرف معامله در ماده 88 کنوانسیون بیع بین المللی کالا [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 195-224]
 • حمیدی، محمد رضا بازنگری در ادلّه‌ فقهیِ وجوب تقدّم جان خود بر جان دیگری و کارکرد تربیتی آن [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 93-120]

خ

 • خورسندیان، محمدعلی نگرشی نوین به تحلیل اقتصادی حقوق در پرتوی قاعده فقهی نفی اختلال نظام [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 157-194]

د

 • دره شیری، داود حکم حبس موقت مدیون مدعی اعسار از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 131-156]
 • دهقان، نرگس چالش‌های جزایی تعیین میزان دیات با تأکید بر کارشناسی ‌های پزشکی قانونی [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 251-276]

ذ

 • ذوالفقاری، مهدی سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سیاسی و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی آمریکا [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 275-304]

ر

 • ریاحی، محمد مطالعه تطبیقی انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 225-254]
 • رستمی، سهیلا بررسی تطبیقی ماهیّت و حکم سرقفلی در قانون مدنی ایران و فقه اهل سنّت [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 203-226]
 • رستمی نجف آبادی، حامد واکاوی مفهوم مصلحت و کاربرد آن در مجازات های شرعی با نگاهی به قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 75-102]
 • رشیدی، علی واکاوی ابعاد جرم شناختی جرم سبز از منظر فقه امامیّه و اسناد بین الملل [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 103-130]
 • رضائی جنید، جابر جواز مشروط در تولیدات تراریخته [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 227-250]
 • رضوان طلب، محمدرضا حکم حبس موقت مدیون مدعی اعسار از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 131-156]
 • روحانی مقدم، محمد تدابیر پیشگیری از جرائم سایبری با تأکید بر اقدامات پلیسی با رویکردی فقهی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 323-358]
 • روحانی مقدم، محمد واکاوی ابعاد جرم شناختی جرم سبز از منظر فقه امامیّه و اسناد بین الملل [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 103-130]
 • روحی یزدی، محمدحسین «تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه» [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 7-36]

ز

 • زارع، علی بررسی فقهی و حقوقی تعارض منافع در بانک ‌های غیر دولتی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 359-386]
 • زبرجد، سیده فاطمه نگرشی نوین به تحلیل اقتصادی حقوق در پرتوی قاعده فقهی نفی اختلال نظام [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 157-194]
 • زراعت، عباس جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 225-256]
 • زرگریان، طه بازگشت منافع زائل شده؛ استقرار و استرداد دیات (خلاءزدایی قانونی از جنایت بر منافع) [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 173-202]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار واکاوی تزاحم و کاربرد آن در اصول و فقه با رویکردی بر دیدگاه شهید صدر [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 251-274]
 • زکی خانی، نجمه نگاهی فقهی به حقّ عینی برندگان جوایز بانکی ناشی از قرعه کشی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 79-104]

س

 • ساعت چی، علی تاثیر زوال سمت نماینده بر وکالت اعطایی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 169-192]
 • سلمان زاده، جعفر بررسی فقهی حقوقی قصاص پدر در جنایت علیه کودکان متولّد از اسپرم اهدایی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 255-274]

ش

 • شاکری گلپایگانی، طوبی تحدید تمکین از منظر فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 91-124]
 • شاه چراغ، سید حسن سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سیاسی و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی آمریکا [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 275-304]
 • شهباز محمدی، مهدی مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میت [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 121-144]

ص

 • صادقی رام، رقیه بررسی فقهی حقوقی قصاص پدر در جنایت علیه کودکان متولّد از اسپرم اهدایی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 255-274]
 • صالحی، کریم چالش‌های جزایی تعیین میزان دیات با تأکید بر کارشناسی ‌های پزشکی قانونی [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 251-276]
 • صبوری پور، مهدی امکان‌سنجی فردی‌کردن مجازات‌ها‌ی تبعی [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 65-90]
 • صفائی، محمد حسین ارزیابی از مواجهه‌ معرفتی اصولی با اخباری ذیل مسأله حجیّت ذاتی قطع [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 305-332]

ض

ط

ع

 • عابدی، محمد شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 361-394]
 • عابدی، محمد تاثیر زوال سمت نماینده بر وکالت اعطایی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 169-192]
 • عالی پور، حسن کارآمدی ضمانت اجراها در قبال پولشویی الکترونیکی؛ بازدارندگی پیشگیرانه در رویاروئی با بازدارندگی کیفری [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 193-224]
 • عالی پور، حسن رویارویی با بزهکاری مهاجران در سیاست کیفری ایران «داشته‌ها و بایسته‌ها» [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 277-314]
 • عبدالله پور، اکرم واکاوی مبانی فقهی حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 285-322]
 • عبدالهی قهفرخی، شهیار کارآمدی ضمانت اجراها در قبال پولشویی الکترونیکی؛ بازدارندگی پیشگیرانه در رویاروئی با بازدارندگی کیفری [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 193-224]
 • عربیان، علی اصغر «تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه» [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 7-36]
 • علی محمدی، طاهر مبانی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از پدیده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 219-251]
 • عندلیبی، علی پژوهشی در حیل تخلّص از ربا با تأکید بر بیع عینه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 325-348]

غ

 • غریبه، علی تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 7-30]

ف

 • فرحبخش، مجتبی رویارویی با بزهکاری مهاجران در سیاست کیفری ایران «داشته‌ها و بایسته‌ها» [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 277-314]
 • فرزاد، مسعود به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 7-20]
 • فقیهی، علی پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 105-124]
 • فلاح، محمد جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 225-256]

ق

 • قیاسی، جلال الدین بررسی تزاحم و موجودیّت آن در تعدّد جرائم [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 303-324]
 • قبولی درافشان، سید محمد مهدی شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 361-394]
 • قنبرپور، بهنام جواز مشروط در تولیدات تراریخته [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 227-250]

ک

 • کاتبی، محمدحسین تأمّلی در مبانی حقّ بر محیط زیست در اسلام [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 315-344]
 • کاظمی، علی واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 333-360]
 • کاظمی، قباد بـزه دیـدگان قـاچاق دارو [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 37-64]
 • کریمی، فاطمه واکاوی فروش عین مورد شفعه توسّط مشتری از منظر فقه و حقوق [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 257-284]
 • کلیجی، سمیه نقد نظریّه عدم مشروعیّت عملیّات استشهادی با استناد به منابع فقهی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 387-418]
 • کوخایی زاده، کریم واکاوی تزاحم و کاربرد آن در اصول و فقه با رویکردی بر دیدگاه شهید صدر [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 251-274]

ل

 • لطیف زاده، مهدیه شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 361-394]

م

 • مالدار، محمدحسن امکان ‌سنجی رجوع به آراء عمومی در تقنین جرم و مجازات در اسلام و نظام‌ های حقوقی ایران و ایتالیا [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 59-92]
 • مجیدی، سیدمحمود تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 125-170]
 • محسنی، سعید شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 361-394]
 • محضری، فرانک رویارویی با بزهکاری مهاجران در سیاست کیفری ایران «داشته‌ها و بایسته‌ها» [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 277-314]
 • محمدزاده، زینب تحلیل انتقادی نظریّه انحصار الفاظ ایجاب در عقد نکاح [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 275-302]
 • محمودی برام، فریده مبانی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از پدیده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 219-251]
 • مسجدسرایی، حمید تحلیل گونه شناسی پاسخ دهی واکنشی به بزه در فضای مجازی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 21-54]
 • مسجدسرائی، حمید واکاوی مبانی فقهی حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 285-322]
 • مناقب، زهرا سادات بررسی تزاحم و موجودیّت آن در تعدّد جرائم [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 303-324]
 • موسوی، سید جمال تدابیر پیشگیری از جرائم سایبری با تأکید بر اقدامات پلیسی با رویکردی فقهی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 323-358]
 • مولودی، محمد مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میت [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 121-144]

ن

 • نظری، اعظم واکاوی مبانی فقهی حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 285-322]
 • نظرپور، حمزه مبانی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از پدیده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 219-251]
 • نفری، جواد پژوهشی در حیل تخلّص از ربا با تأکید بر بیع عینه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 325-348]
 • نقدی دورباطی، مریم چالش‌های جزایی تعیین میزان دیات با تأکید بر کارشناسی ‌های پزشکی قانونی [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 251-276]
 • نوابی مقدم، زینب بررسی فقهی و حقوقی تعارض منافع در بانک ‌های غیر دولتی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 359-386]

و

 • واله، حسین ارزیابی از مواجهه‌ معرفتی اصولی با اخباری ذیل مسأله حجیّت ذاتی قطع [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 305-332]
 • ورزی، فاطمه بازپژوهی حکم شرعی کنترل جمعیّت [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 29-52]

ه

 • هاشمی خانعباسی، سیدعلی نقد نظریّه عدم مشروعیّت عملیّات استشهادی با استناد به منابع فقهی [دوره 14، شماره 26، 1401، صفحه 387-418]

ی