تأمّلی پیرامون شرطیّت «حرز» در سرقت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران

2 مدرس دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران، مشهد، ایران

10.22075/feqh.2020.7479.0

چکیده

در شرع مقدّس اسلام، حدود از اهمیّت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. یکی از این حدود، حدّ سرقت است که در قرآن به کریم صراحتاً به آن اشاره شده و یکی از شرایط اجرای آن، قرار داشتن مال مسروقه در حرز است.‌‍
هدف مقاله حاضر، بررسی این موضوع است که آیا در حرز بودن مال مسروق، جزو شرایط اجرای حدّ سرقت می باشد یا نه؟ لذا ابتدا با تأملّ در منابعی که حکم سرقت در آن بیان شده - از جمله قرآن کریم - نظرات مفسّران و فقها را بیان کرده و سپس ادلّه موافقین و مخالفین شرطیّت حرز، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت نتیجه می گیریم که داخل حرز بودن، شرط اجرای حدّ سرقت نیست و بر فرض این که در اجرای حدّ سرقت مدخلیّت داشته باشد باید در مفهوم سرقت مأخوذ باشد تا بتوان عدم بیان شرطیّت «حرز» را از طرف شارع توجیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection on the condition of " Safe custody "( hirz) in theft

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Haeri 1
  • Sabekeh Fanni 2
1 Ferdowsi University-Mashhad
2 Motahhari University
چکیده [English]

In the sacred religion of Islam, prescribed punishment has great position. One of the prescribed punishments is related to theft that is explicitly is mentioned in The Holy Quran (Maeda, 5, 38). The execution of prescribed punishment for theft is subject to the existence of all conditions together. One of which is the case when the stolen property has been in a safe custody. In this article we investigate whether or not Safe custody (Hirz) is among the conditions for carrying out the theft? Then the reasons of Advocates and Opponents about conditionality of Safe custody are investigated. we have come to the conclusion that Safe custody is not the condition for the execution of the theft prescribed punishment.  Even if it is effective in carrying out the sentence it must be implied in the meaning of theft Itself .When so it will be possible to see why  the holy lawgiver has not taken Safe custody as a condition.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • : theft
  • Safe custody
  • Safe custody conditioning
  • Lack of conditioning Safe custody