دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. پژوهشی در حکم ارث زوجین در ازدواج موقّت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2021.23948.2945

زهرا تجری موذنی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی فقیهی؛ علی اکبر ابوالحسینی


2. شناسایی ماهیت داده‌ی شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2021.22153.2696

مهدیه لطیف زاده؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ محمد عابدی


3. ارزیابی از مواجهه معرفتی اصولی با اخباری ذیل مسئله حجیت ذاتی قطع

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2021.23471.2876

محمد حسین صفائی؛ حسین واله


4. امکان سنجی فقهی فروش کالای متعلق به طرف معامله در ماده 88 کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2021.21568.2613

حسین حقیقت پور؛ علی اکبر جعفری ندوشن


5. بازپژوهی حکم شرعی کنترل جمعیت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2019.17008.1920

محمد رسول آهنگران؛ مریم آقایی بجستانی؛ فاطمه ورزی


6. تأسیس قاعده فقهی حمایت از زنان بزهکار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2021.21301.2568

احمد باقری؛ سید محمد حسن طاهایی


7. تحلیل انتقادی بر تعیین مصادیق زینت در فتاوای معاصر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2021.22674.2769

بی بی رحیمه ابراهیمی


8. مطالعه تطبیقی انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2021.20354.2426

محمد ریاحی؛ محمد جعفری فشارکی


9. قاعده «تَعزیِرُ کُلِّ أحَدٍ بحَسَبِه»؛ اعتبارسنجی و مصداق‌شناسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2021.22860.2798

مرتضی چیت سازیان


10. کنکاشی فقهی حقوقی در لزوم مراجعه به حاکم درموضوع ماده 630 قانون تعزیرات اسلامی «بازخوانی ادله روایی حکم قتل در فراش»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2021.23451.2872

مجید قورچی بیگی؛ اعظم مهدوی پور؛ حسین حاجی حسینی


11. نگاهی فقهی به حق عینی برندگان جوایزبانکی ناشی از قرعه کشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2021.22594.2761

عبدالله بهمن پوری؛ نجمه زکی خانی


12. واکاوی مالیت منفعت انسان و کیفیت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2021.20885.2507

علی کاظمی


13. سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سیاسی و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی آمریکا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2022.25409.3118

سید حسن شاه چراغ؛ محمدحسن حسنی؛ مهدی ذوالفقاری


14. بررسی فقهی حقوقی پیشگیری رشد مدار از جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22075/feqh.2021.24766.3051

روح اله دهقانی؛ مهدی شیدائیان آرانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی


15. بررسی تطبیقی ماهیت و حکم سرقفلی در قانون مدنی ایران و فقه اهل سنت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.22075/feqh.2021.24532.3024

سالم افسری؛ سهیلا رستمی


16. جایگزین‌های تعقیب کیفری( مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22075/feqh.2022.25963.3158

مهدی طویلی؛ مهدی شیداییان؛ سید محمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی


17. بـزه دیـدگان قـاچاق دارو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22075/feqh.2022.25430.3114

نعمت اله بیرانوندی؛ قباد کاظمی


18. بررسی فقهی-حقوقی قصاص پدر در جنایات علیه کودکان متولد از اسپرم اهدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1401

10.22075/feqh.2022.25785.3146

جعفر سلمان زاده؛ رقیه صادقی رام


19. بازگشت منافع زائل شده؛ استقرار و استرداد دیات (خلاءزدایی قانونی از جنایت بر منافع)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22075/feqh.2021.24012.2950

طه زرگریان


20. بازنگاهی انتقادی به شرط ابدی بودن در وقف

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22075/feqh.2022.26269.3173

رحمت الله کریم زاده


21. تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392 (رویکردها ،نوآوری ها ، نارسایی ها)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22075/feqh.2021.21593.2615

مجید جهان شیر؛ سیدمحمود مجیدی؛ محمدحسن حسنی