دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. پژوهشی در حکم ارث زوجین در ازدواج موقّت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22075/feqh.2021.23948.2945

زهرا تجری موذنی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی فقیهی؛ علی اکبر ابوالحسینی


2. بررسی فقهی حقوقی پیشگیری رشد مدار از جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

10.22075/feqh.2021.24766.3051

روح اله دهقانی؛ مهدی شیدائیان آرانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی


3. مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22075/feqh.2019.18171.2105

مهدی شهباز محمدی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ محمد مولودی


4. شناسایی ماهیت داده‌ی شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22075/feqh.2021.22153.2696

مهدیه لطیف زاده؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ محمد عابدی


5. بررسی تطبیقی ماهیت و حکم سرقفلی در قانون مدنی ایران و فقه اهل سنت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22075/feqh.2021.24532.3024

سالم افسری؛ سهیلا رستمی