دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ماهیت و اعتبار تعهد تمدید قرارداد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

عباسعلی داروی


2. بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

حسن پورلطف اله؛ مهدی موحدی محب؛ خسرو مومنی؛ احمد مرتاضی


3. تاملی بر حکم ضرب همسر در آیه ۳۴ سوره نساء ؛ از نظر تا عمل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

محمد ابوعطا؛ حمید رضا تبریزیان؛ سهیل ذوالفقاری


4. بازخوانی مبانی فقهی حرمت و ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

حمیدرضا حنان؛ یوسف علوی