دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تبیین و نقد مبانی فقهی اندیشه تکفیر وآثار آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

خسرو مؤمنی؛ علی آقا صالحی؛ مجتبی جعفری؛ علیرضا صابریان


2. بازخوانی دیدگاه ابوحنیفه درباره حدیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

سید عدنان فلاحی؛ حمید مسجدسرایی