تعداد مقالات: 213
1. مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 7-33

حمید ابهری؛ زینب افچنگی


2. اموال موضوع ارث زوجه در فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 7-22

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مهدی حبیبی


3. ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-24

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ محمدباقر اصغری آقمشهدی


4. موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-28

محمد ابوعطا؛ محمد ابوعطا


5. تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1391، صفحه 9-25

محمد ابوعطا؛ محمد ابوعطا؛ عطیه شمس الهی


6. توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-26

علی انصاری؛ سهیل ذوالفقاری


7. بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-28

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مراد عباسی گلمایی


8. مفهوم و ماهیت اطمینان در علم اصول

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-34

علی رضا امینی؛ محمدرضا محمدرضا داداشی نیاکی


9. تغییر موضوع تعهّد در مقام وفای به عهد

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-24

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد


10. موقعیت و مبانی ارزش گذاری محیط زیست و لزوم مقابله با آلاینده ها در فقه اسلام

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-30

جلیل امیدی؛ فرهاد یوسفی پور


11. مفهوم و ماهیّت حقوقی «صدقه»

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-20

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد


12. مفهوم اموال فکری در حقوق اموال و جایگاه آن

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-40

رحیم پیلوار


13. ایقاع فضولی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-34

شکیبا امیرخانی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا امام


14. بررسی فقهی قتل در فضای مجازی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-34

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


16. شناسنامه مجله شماره 16

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-6


17. شناسنامه مجله 17

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-6


18. شناسنامه مجله

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-6


19. صفحات آغازین مجله شماره 19

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-8


20. بررسی ماهیت سرقت‌های مجازی (نقدی بر ماده 12 و 13 قانون جرایم رایانه‌ای)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


21. شناسنامه علمی مجله شماره 20

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-8


22. نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خود از دیدگاه فقه و حقوق

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 33-45

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ هاجر کاظمی افشار


23. حقوق متهم با رویکردی فقهی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 23-51

محمد براری لاریمی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان


24. وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-46

جمشید جعفرپور؛ سهیل ذوالفقاری


25. تقاص

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-47

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری