کلیدواژه‌ها = حقوق
تعداد مقالات: 1
1. تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 201-224

10.22075/feqh.2017.1964

کاوس روحی برندق؛ منصوره فصیح؛ محمدامین کیخا فرزانه