کلیدواژه‌ها = قتل
تعداد مقالات: 6
1. تحوّلات ناظر بر تأثیر مستی در مسؤولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکرد های نوین و چالش ها

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 85-104

محمد حسن حسنی؛ سیدحسین شاهچراغ


2. انتساب قتل در حدوث مرگ مغزی و مجازات آن در فقه امامیّه

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 171-198

حمید ستوده؛ عبدالرضا فرهادیان


3. جریان قاعده اهمّ و مهمّ در اکراه به قتل

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-36

رضا الهامی؛ حسن پورلطف اله


4. تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-154

هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسفوند


5. بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-80

سعید ابراهیمی


6. بررسی فقهی قتل در فضای مجازی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-34

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد