درنگی در حکم فقهی تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر متوفّی به زن

سیّد محمد صدری؛ خالد نبی نیا

دوره 7، شماره 13 ، دی 1394، ، صفحه 117-134

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1942

چکیده
   از شایع­ترین مسائل علم پزشکی مسأله­ باروری پزشکی یا تلقیح مصنوعی است. در کشورهای مسلمان به علت وابستگی جواز بسیاری از مسائل به شریعت مقدس اسلام، این مسأله از اهمیت بیشتری برخوردار است. پژوهشگران عرصه­ فقه و حقوق، مسأله­ جواز شرعی تلقیح مصنوعی را مورد کنکاش علمی خود قرار داده اند ولی هر آن چه بوده است صرفاً بررسی کلّی این مسأله است ...  بیشتر