کلیدواژه‌ها = اعمال حقوقی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تطبیقی نظریه عوض به عنوان مبنای لزوم اعمال حقوقی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 233-262

10.22075/feqh.2019.17907.2063

حامد خوبیاری؛ محمد صادق طباطبایی


2. ایقاع فضولی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-34

10.22075/feqh.2017.1938

شکیبا امیرخانی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا امام