کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
حفظ محیط زیست در پرتو قواعد فقهیّه

دوره 15، شماره 30، خرداد 1402، صفحه 289-320

10.22075/feqh.2023.29632.3497

محمدرضا نیکنام؛ حمید مسجدسرایی؛ مهدی ذوالفقاری


مقایسه حقّ ازدواج زن در اسلام و اسناد حقوق بشر

دوره 6، شماره 11، دی 1393، صفحه 229-256

10.22075/feqh.2017.1926

طاهره سادات نعیمی؛ مریم خادمی؛ سیدمحمد موسوی مقدم