کلیدواژه‌ها = مجازات
تعداد مقالات: 2
1. بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 137-164

10.22075/feqh.2019.15673.1710

حسن پورلطف اله؛ مهدی موحّدی محب؛ خسرو مؤمنی؛ احمد مرتاضی


2. قاعده‌ فقهی «إقامه الحدود إلی الامام»

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-122

10.22075/feqh.2017.1921

مهدی ذوالفقاری؛ رحیم نوبهار