قانونگذاری کیفری در بستر اختلافات فقهی

سیاوش گودرزی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری

دوره 15، شماره 30 ، خرداد 1402، ، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.24989.3077

چکیده
  قانونگذاری براساس فقه امامیّه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ­ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعاً توجّه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیّت شود و به ارائه ضوابط کلّی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مسأله مشاهده ...  بیشتر

بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو

حسن پورلطف اله؛ مهدی موحّدی محب؛ خسرو مؤمنی؛ احمد مرتاضی

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 137-164

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.15673.1710

چکیده
  ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ­ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت ...  بیشتر

قاعده‌ فقهی «إقامه الحدود إلی الامام»

مهدی ذوالفقاری؛ رحیم نوبهار

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1921

چکیده
  این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می‌دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات‌ها شناخته می‌شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعده‌ای استوار ...  بیشتر