بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث

رضا سکوتی نسیمی؛ سیدمحمد تقی علوی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی

دوره 8، شماره 14 ، خرداد 1395، ، صفحه 147-172

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1951

چکیده
  اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره مدنظر فقها و حقوقدانان بوده، اما هیچ‌گاه اراده به عنوان عاملی که بتواند در ارث نقش داشته باشد چه به ‌صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده است، اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته‌اند. عدم توجه به بحث مذکور مبتنی بر این است که اساساً ...  بیشتر

بازپژوهی ادلّه مانعیّت قتل خطائی از ارث

حمید مسجدسرایی

دوره 5، شماره 9 ، آبان 1392، ، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1907

چکیده
  فقهای اسلام اعم از عامّه و خاصّه بر مانعیّت قتل عمد از ارث متّفق می باشند؛ امّا در خصوص مانعیّت قتل خطائی، همواره دیدگاه های متفاوتی بین فقها مطرح بوده که عمدتاً ناشی از تعارض روایات وارده در این زمینه می باشد؛ به طوری که برخی از فقها، قاتل خطائی را به طور مطلق از همه ماترک و حتّی دیه مورّث محروم می دانند. در مقابل، عده ای دیگر بر عکس ...  بیشتر