کلیدواژه‌ها = مورّث
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-172

10.22075/feqh.2017.1951

رضا سکوتی نسیمی؛ سیدمحمد تقی علوی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی


2. بازپژوهی ادلّه مانعیّت قتل خطائی از ارث

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 137-160

10.22075/feqh.2017.1907

حمید مسجدسرایی