امکان سنجی صدور حکم حکومتی در پیوند اعضاء محکومین به اعدام بدون اجازه محکوم علیه

علی فاتحی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 287-312

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.17014.1922

چکیده
  قابلیّت اجرای کیفر قصاص و اعدام از طریق اهدای عضو، مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی است. مشهور فقهای امامیّه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر در قصاص نفس، موضوعیّت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل، بعضی از فقها معتقدند که برابری و مماثلت ...  بیشتر

منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه

محمدجعفر حبیب زاده؛ عادل علی پور

دوره 5، شماره 9 ، آبان 1392، ، صفحه 43-66

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1903

چکیده
  چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می‌آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه‌ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می‌پردازیم. در این مقاله با مقایسه‌ تعزیر با سایر مجازات‌های شرعی، امعان نظر به فلسفه‌ ...  بیشتر