کلیدواژه‌ها = قرارداد
تعداد مقالات: 3
2. شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 203-230

10.22075/feqh.2017.11935.1200

حسین سیمایی صراف؛ محمد ابوعطا؛ فاطمه برمانزن


3. تغییر موضوع تعهّد در مقام وفای به عهد

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-24

10.22075/feqh.2017.1901

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد