اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

نادر پورارشد؛ محمّد ریاحی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، ، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1960

چکیده
  در فقه امامیه مشهور است که هر­کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر­کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، ...  بیشتر

مسؤولیت مدنی ناشی از رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی

عیسی گلین مقدم؛ صالح یمرلی

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، ، صفحه 43-62

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1889

چکیده
  چکیده در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین ...  بیشتر