کلیدواژه‌ها = حاکم
گستره اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولیّ دم

دوره 5، شماره 8، مرداد 1392، صفحه 85-102

10.22075/feqh.2017.1897

مریم صفایی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم


نقش حاکم در حجر سفیه

دوره 4، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 29-42

10.22075/feqh.2017.1888

بیژن حاجی عزیزی؛ قدرت الله نیازی؛ راضیه حسنخانی