کلیدواژه‌ها = مضاربه
تعداد مقالات: 3
1. امکان سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیّت های تجاری

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-94

10.22075/feqh.2017.1920

حسین داورزنی؛ سید محمد رضوی


2. تأملی فقهی حقوقی پیرامون تأثیر شرط مدّت بر عقود جایز

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-160

10.22075/feqh.2017.1922

عباداله رستمی چلکاسری؛ محمد علی‌نژادی گورابجواری


3. بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-28

10.22075/feqh.2017.1887

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مراد عباسی گلمایی