کلیدواژه‌ها = انشاء
تعداد مقالات: 2
1. عقد معلّق در قانون مدنی و اثر تعلیق به شرایط صحّت عقد

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 191-210

10.22075/feqh.2017.1924

علی علی آبادی


2. جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 157-174

10.22075/feqh.2017.1886

حسین ناصری مقدم؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ صالحه محمودآبادی