کلیدواژه‌ها = نفقه
تعداد مقالات: 3
1. سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 331-350

10.22075/feqh.2021.19281.2272

مسعود فرزاد؛ محمد ابوعطا؛ حسین سادات حسینی؛ مهدی ذوالفقاری


2. اشتغال زوجه و تأثیر آن بر نفقه

دوره 6، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 31-58

10.22075/feqh.2017.1909

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ رزاق ادبی فیروزجایی


3. ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مِسیار در فقه اهل سنت و مذهب امامیه

دوره 3، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 25-63

10.22075/feqh.2017.1874

حسین ابویی؛ ولی اله نصیری رضی؛ علی تولایی