کلیدواژه‌ها = قرض
تعداد مقالات: 2
1. تأملی فقهی حقوقی پیرامون تأثیر شرط مدّت بر عقود جایز

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-160

10.22075/feqh.2017.1922

عباداله رستمی چلکاسری؛ محمد علی‌نژادی گورابجواری


2. رابطه‌ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 133-161

10.22075/feqh.2017.1872

محمدجواد ولی‌زاده؛ محمدحسن حائری