کلیدواژه‌ها = ایقاع
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر اکراه در ایقاع

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-202

10.22075/feqh.2018.12990.1319

جعفر سلمان زاده؛ مصطفی عباسی


2. ایقاع فضولی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-34

10.22075/feqh.2017.1938

شکیبا امیرخانی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا امام


3. تقاص

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-47

10.22075/feqh.2017.1867

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری


4. ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-134

10.22075/feqh.2017.1864

حبیب طالب احمدی