کلیدواژه‌ها = اجماع
تعداد مقالات: 2
1. مشروعیّت «تقیّه» و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 317-344

عابدین مؤمنی


2. تأثیر اغما بر قرارداد وکالت در فقه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-86

محمود حائری مهریزی؛ ولی ا... نصیری رضی