مبانی ایده نوین آیت الله خویی در رد قاعده تفاضل

سیدمحمدوحید طبسی حائری؛ موحد داودی

دوره 15، شماره 33 ، اسفند 1402، ، صفحه 381-410

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.21756.2642

چکیده
  در باب تقسیم ارث برادرزادگان، اکثر فقها به قاعده تفاضل قائل شده و سهم الارث ذکور را نسبت به اناث، دو برابر درنظر گرفته اند. این در حالی است که مطابق دیدگاه آیه الله خوئی، در فرض فقدان دلیل خاصّ، باید به اصل تساوی رجوع کرده و ادله قاعده تفاضل، قادر به تسرّی از قدر متیقّن نیست. سؤال اصلی آن است که مبانی اجتهادی دیدگاه مرحوم خوئی در این ...  بیشتر

بررسی امکان وقوع اجماع از منظر فقه امامیه

محمد مهدی اسمعیل پور؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی قبولی

دوره 15، شماره 30 ، خرداد 1402، ، صفحه 177-204

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.23628.2897

چکیده
  شاید در نگاه نخست چنین به نظر رسد که بسیاری از فقیهان امامیّه امکان واقع شدن اجماع را امری مسلّم می دانند، در حالی که این امر بستگی به تعریف مورد پذیرش ما از اجماع و مبنای حجیّت آن خواهد داشت. با تعاریف ارائه شده از اجماع بر پایه حسّ، حدس و لطف ، امکان وقوع آن عادتاً امری محال است. از نگاه نگارندگان محال است در اموری که دلیل معتبری از آیات ...  بیشتر

مشروعیّت «تقیّه» و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی

عابدین مؤمنی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 317-344

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.17181.1950

چکیده
  تقیّه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می باشد، برخلاف نفاق که به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می شود برای حفظ دین انجام می گیرد، به گونه ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیّه می کند و گاهی برای حفظ حتّی امّت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیّت تقیّه تصریح شده ...  بیشتر

تأثیر اغما بر قرارداد وکالت در فقه و حقوق ایران

محمود حائری مهریزی؛ ولی ا... نصیری رضی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 69-86

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1862

چکیده
  چکیده در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره‌ عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد ...  بیشتر