قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری)

کیومرث کلانتری؛ محمد زارعی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 123-152

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1856

چکیده
  چکیده قاچاق زنان اگر چه ریشه در گذشته‌‌های دور دارد اما در دهه‌های اخیر شکل منظم و سازمان‌یافته‌ای به خود گرفته و به علت نبود قوانین جامع و مانعی نه در سطح ملی و نه در سطح بین‌المللی و عدم برخورداری قوانین موجود هم، از ضمانت اجرای کیفری، به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح از آن به بردگی مدرن تعبیر می‌شود. این مقاله ضمن ...  بیشتر