کلیدواژه‌ها = اجازه
تعداد مقالات: 3
1. بازپژوهی ادله بطلان وصیت به مال غیر (با رویکرد انتقادی به ماده841 قانون مدنی)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-116

10.22075/feqh.2017.1892

سید ابوالقاسم نقیبی؛ بابک خسروی نیا


2. جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 157-174

10.22075/feqh.2017.1886

حسین ناصری مقدم؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ صالحه محمودآبادی