کلیدواژه‌ها = تعزیر
تعداد مقالات: 5
1. بررسی فقهی قلمرو اجرای تعزیر و تادیب کودک

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 199-222

10.22075/feqh.2018.13587.1387

ابوذر صانعی


2. «تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-182

10.22075/feqh.2017.11449.1128

محمد رمضانی؛ رحیم نوبهار؛ سید محمدرضا آیتی


3. منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-66

10.22075/feqh.2017.1903

محمدجعفر حبیب زاده؛ عادل علی پور


4. تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 47-68

10.22075/feqh.2017.1861

احمد حاجی ده آبادی


5. کیفر مرتد، حکمی سیاسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 145-171

10.22075/feqh.2017.1850

سید علی موسویان